Nephew Meaning in Marathi । नेफ्यू चा मराठीत अर्थ

Nephew Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Nephew” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Nephew Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Nephew) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Designation Meaning in Marathi । डेसिग्नेश चा मराठीत अर्थ

Designation Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Designation” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Designation Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Designation) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Anxiety Meaning in Marathi । एंग्जायटी चा मराठीत अर्थ

Anxiety Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Anxiety” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Anxiety Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Anxiety) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Crush Meaning in Marathi । क्रश चा मराठीत अर्थ काय आहे?

Crush Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Crush” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Crush Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Crush) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

What Meaning in Marathi । व्हॉट चा मराठीत अर्थ काय आहे?

What Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “What” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण What Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (What) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Vibes Meaning in Marathi । वाइब्स चा मराठीत अर्थ काय आहे?

Vibes Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Vibes” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Vibes Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Vibes) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more