Acquisition Meaning in Marathi । ऐक्‌विज़िश्‌न्‌ चा मराठीत अर्थ

Acquisition Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Acquisition” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Acquisition Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Acquisition) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Pervert Meaning in Marathi । परर्वट चा मराठीत अर्थ

Pervert Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Pervert” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Pervert Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Pervert) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Dignity Meaning in Marathi । डीगनिटी चा मराठीत अर्थ

Dignity Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Dignity” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Dignity Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Dignity) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Credentials Meaning in Marathi । क्रेडेन्शियल्स चा मराठीत अर्थ

Credentials Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Credentials” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Credentials Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Credentials) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

There Meaning in Marathi । देअर चा मराठीत अर्थ

There Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “There” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण There Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (There) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Relevant Meaning in Marathi । रेलवंट चा मराठीत अर्थ

Relevant Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Relevant” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Relevant Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Relevant) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Seems Meaning in Marathi । सीम्स चा मराठीत अर्थ

Seems Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Seems” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Seems Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Seems) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Their Meaning in Marathi । देअर चा मराठीत अर्थ

Their Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Their” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Their Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Their) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Mole Meaning in Marathi । मोल चा मराठीत अर्थ

Mole Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Mole” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Mole Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Mole) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Premises Meaning in Marathi । प्रीमाइसेस चा मराठीत अर्थ

Premises Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Premises” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Premises Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Premises) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more