Siblings Meaning in Marathi । सिबलिंग्स चा मराठीत अर्थ

Siblings Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Siblings” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Siblings Meaning In Marathi म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Siblings) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्‍हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तुम्‍हाला Siblings Meaning in Marathi सर्व माहिती जाणून घेण्‍यात मदत होईल.

तर चला सुरुवात करूया.

Siblings Meaning in Marathi | सिबलिंग्स चा मराठीत अर्थ

Siblings चा मराठीत अर्थ (Siblings Meaning in Marathi) आहे: भावंड

Pronunciation Of Siblings | सिबलिंग्स चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Siblings’: सिबलिंग्स

Other Marathi Meaning Of Siblings | सिबलिंग्स चा इतर मराठी अर्थ

भावंड
भावंडे
सक्खे भाऊ किंवा बहीण
भाऊ
बहीण
एकाच आई वडिलांची सक्खी मुले 
एखाद्याचा भाऊ किंवा बहीण

‘Siblings’ चे इतर अर्थ

male siblings- भाऊ

female siblings- बहीण

sibling sister- सख्या बहीणी 

sibling brother- सक्खे भाऊ

do you have siblings?- तुला भावंडे आहेत का?

information about siblings- भावंडांविषयी माहिती

I have one sibling- मला एक भावंड आहे.

I have two siblings- मला दोन भावंडे आहेत.

younger siblings- लहान भावंडे

half-siblings– सावत्र भावंडे

sibling rivalry- भाऊ किंवा बहीणी दरम्यान संघर्ष/ प्रतिस्पर्धा

siblings details- भावंडांचा तपशील

siblings details with occupation- व्यवसायासह भावंडांचा तपशील

siblings day- भावंडांचा दिवस

two siblings- दोन भावंडे

non-siblings- भावंड नसलेले

sibling bond- भावंडांचे बंधन

sibling bonding- भावंडांचे संबंध

siblings love- भावंडांवर प्रेम

step-siblings- सावत्र भावंडे

twin siblings- जुळे भावंडे

Synonyms & Antonyms of Siblings | सिबलिंग्स चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास जीवनात एक गोष्ट असते जी त्यांना नेहमी त्रास देते आणि ती म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. या गोष्टीमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने तेही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न मिळाल्याने तुमचे गुण गमावले जातात.

म्हणूनच माझा सल्ला आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाचे समानार्थी(synonyms) आणि विरुद्धार्थी(antonyms) शब्द लक्षात ठेवा.

चला तर मग आजच्या “Siblings” या शब्दाचे समानार्थी(synonyms) आणि विरुद्धार्थी(antonyms) शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Siblings | सिबलिंग्स चे समानार्थी शब्द

‘Siblings’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Brother
  • Sister
  • Stepbrother
  • Stepsister
  • relative brother or sister
  • Cousin

Antonyms of Siblings | सिबलिंग्स चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Siblings’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Nonrelative

Example of Siblings In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये सिबलिंग्स चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
There is a good relationship between me and my younger siblings.मी आणि माझे लहान भावंडे यांच्यात चांगले संबंध आहेत.
My older siblings love me very much.माझी मोठी भावंडे माझ्यावर खूप प्रेम करतात.
I have never seen sibling rivalry with my child.मी माझ्या मुलां मधे एकमेकां साठी वैर कधीच पाहिले नाही.
How many siblings do you have?तुम्ही किती भावंडे आहात ?
There is a great sibling rivalry between Raghu and his brothers.रघु आणि त्यांचे भाऊ यांच्यात एकमेकां सोबत मोठी चढाओढ आहे.

बरेचदा असे होते की तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द (Synonyms) आणि त्याचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) विचारले जातात, परंतु त्यासोबत ते तुम्हाला खूप त्याची काही उदाहरणे द्यायला सांगतात.

मराठीत तुम्ही कोणत्याही शब्दाचे उदाहरण(Examples) अगदी सहज बनवू शकता आणि तुम्हाला त्यात काही खूप अडचण येत नाही, पण इंग्रजीत तसे होत नाही आणि तुम्हाला यातील उदाहरणे लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Siblings In Marathi, तसेच Siblings चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Siblings.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Siblings उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Siblings meaning in Marathi, आणि Siblings चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Siblings चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Siblings चे समानार्थी शब्द आहेत: Brother, Sister, Cousin, etc.

Siblings चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Siblings चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: nonrelative.

हे देखील वाचा:

Vibes Meaning In MarathiWhat Meaning In Marathi
Crush Meaning In MarathiAnxiety Meaning In Marathi
Designation Meaning In MarathiNephew Meaning In Marathi
Occupation Meaning In MarathiOccupied Meaning In Marathi
Spouse Meaning In MarathiCredit Meaning In Marathi
Debit Meaning In MarathiHi Meaning In Marathi
How Are You Meaning In MarathiIntrovert Meaning In Marathi
Legend Meaning In MarathiLoyal Meaning In Marathi
Mine Meaning In MarathiNiece Meaning In Marathi
Nostalgic Meaning In MarathiObsessed Meaning In Marathi
Possessive Meaning In MarathiRegret Meaning In Marathi
Sarcastic Meaning In Marathi

Leave a Comment